0748 129 099
contact@airtechconsulting.ro
Strada Lanariei 143, Bucuresti

Proiecte

 
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"

Proiect cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul European de Dezvoltare Regionala "Investim pentru viitorul Dumneavoastra"
 
Titlul Proiectului: "Dezvoltarea societatii AIR TECH CONSULTING SRL prin imbunatatirea infrastructurii TIC"
 
Cod SMIS: 40995
 
Valoarea totala a proiectului este de 59.203,80 lei din care asistenta financiara nerambursabila este de 40.658,40 lei.
Proiectul se implementeaza in Bucuresti, Str.Lanariei nr.143 pe o durata de 3 luni.
Proiectul se deruleaza incepand cu data de 08.05.2014.
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Sisteme de climatizare si ventilatie. Solutii HVAC profesionale.

Strada Lanariei 143, Sector 4, Bucuresti

0213 350 881 | Fax: 0213 350 881 | Mobil: 0723 206 037 ; 0727 736 752

contact@airtechconsulting.ro